Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.5 Zlepšování podmínek pro vzdělávání na SŠ

Naše škola je od 1.3.2012 zapojena do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.5 Zlepšování podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Náš školní projekt pod názvem Inovace výuky v sobě zahrnuje několik typů aktivit, které jsou zaměřeny přímo na práci v hodinách nebo pomáhají v profesním růstu vyučujících. Základním pilířem je vytváření a ověřování nových učebních materiálů (tzv. šablon) většinou s využitím informačních technologií.  Naše škola je kompletně zasíťována, ve všech učebnách jsou připraven k  využití pevné nebo přenosné dataprojektory, počítače či notebooky jsou již dnes samozřejmostí.

Vyučující mají tedy vytvořeny materiální podmínky pro využívání těchto typů učebních metod – samozřejmě v přiměřené míře.

Šablony vytváří vyučující v předmětech biologie, základy společenských věd, fyzika, chemie, informatika, matematika a cizí jazyky. Práce na tomto projektu tedy obsáhne téměř všechny povinné předměty na naší škole a materiály jsou tvořeny pro všechny věkové skupiny.

Druhá část projektu je zaměřena především za zkvalitnění výuky cizích jazyků. Projekt podpořil či podpoří krátkodobá školení či semináře vyučujících cizích jazyků, součástí projektu jsou i dlouhodobé jazykové stáže vyučujících v zahraničí.

Škola díky projektu samozřejmě získala i prostředky na vybavení – v rámci projektu tedy bylo možno dokončit obnovu počítačové sítě, vybavit laboratoře přírodovědných předmětů novými měřícími přístroji či doplnit sbírky cizích jazyků odpovídajícím softwarem

Projekt Inovace výuky na naší škole poběží do 1.3.2014, materiály vzniklé z tohoto projektu však budou dál sloužit jako podpora výuky.