Poděkování Ing. Milanu Rouskovi (absolvent 1952)

Mnohokrát děkujeme panu Ing. Milanu Rouskovi (absolvent z r. 1952) za poskytnutí bohaté fotodokumentace k oslavám 70. výročí českého gymnázia v Jablonci nad Nisou.

Předklámáme alespoň zlomek z množství poskytnutých materiálů: