Vzpomínky na gymnázium – Ing. Věra Hrušová (maturantka 1970)

Dobrý den,

byla jsem studenkou posledního ročníku SVVŠ, studovala jsem v letech 1967 – 1970, máme tedy letos také kulaté výročí. Naší třídní byla Eva Loudová (protože byla v té době velice mladá, byla zejména pánskou částí třídy něžně zvána Evičkou, po pravdě jí tak říkáme dodnes). Sídlili jsme v prvním patře, ale číslo třídy už mi vypadlo. Velmi silným zážitkem byla pro nás chmelová brigáda před druhým ročníkem. Ne pro brigádu jako takovou, ale protože jsme na ni odjeli 20. srpna 1968 a přes vesnici, kde jsme byli ubytováni, se druhý den valila armáda „hostů“. Z profesorů vzpomínám nejvíce na našeho „matikáře“ Jaroslava Lance. Z jeho cihel jsem dlouho budovala i v dalších letech. Po maturitě jsem vystudovala elektrotechniku na ČVUT a teoretické základy z gymplu mi hodně pomohly. Holt v odborných předmětěch měli průmyslováci navrch, ale i to se zvládlo. Dnešním studentům přeji, aby i oni měli ze studia dobrý pocit, aby si i po letech mohli říkat – dobře jsem zvolil.

S pozdravem Ing. Věra Hrušová (Kalousková – v roce 1970 člen tlupy 3. B)