Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018, 2019