Doplňující volba člena školské rady

 

Protože skončilo funkční období člena školské rady za zletilé žáky (žák zvolený v poslední volbě do školské rady dne 14. 11. 2017 již není žákem školy), bude provedena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., doplňující volba.

Oprávnění voliči (zákonní zástupci žáků a zletilí žáci) mohou nominovat právě jednoho kandidáta do školské rady. Podmínkou platné nominace je písemný souhlas nominovaného a podání nominace zákonným zástupcem či zletilým žákem školy.

Po obdržení platných návrhů na nominaci osloví ředitelství školy nominované kandidáty a budou provedeny doplňující volby.

Návrh na nominaci je k dispozici v listinné podobě u ředitele školy nebo je možné zaslat jej na vyžádání v elektronické podobě pomocí e-mailové adresy kozlovsky.jiri@gymjbc.cz.

Doplňující volba člena školské rady proběhne v den třídních schůzek, tedy dne 19. 11. 2019 od 16:30 do 18:30 v budově Gymnázia U Balvanu na místě označeném „Doplňující volby do školské rady“.

Termín odevzdání nominací: do 8. 11. 2019 do 15:00 hod. (sekretariát školy)

Děkuji předem za spolupráci.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy