Připomněli jsme si 30. výročí sametové revoluce

Uplynulo téměř přesně třicet let od doby, kdy 17. listopadu začaly události, v jejichž důsledku padl socialismus a byla zavedena demokracie. Na Balvanu jsme si tyto události připomněli s předstihem. Ve středu 6. a ve čtvrtek 7. listopadu zde probíhaly tzv. „Projektové dny“ zaměřené právě na události okolo 17. listopadu.

V rámci středečního programu jsme zhlédli dva dokumenty. První nesl název „1989: Z deníku Ivany A.“. Ten měl studentům přiblížit události roku 1989, počínaje Palachovým týdnem, přes srpnové výročí okupace z roku 1968, až po samotnou sametovou revoluci. V dokumentu jsme mohli vidět mimo jiné záběry z policejních zásahů proti demonstrantům. Druhý dokument se jmenoval „Magický hlas rebelky“. V něm byl připomenut osud Marty Kubišové, které její vystupování proti tehdejšímu režimu prakticky zničilo kariéru. V dokumentu byla popsána její činnost jako členky Charty 77 a citovány byly i části protokolů tehdejší StB o jejím sledování. Po skončení obou filmů jsme si ještě měli možnost popovídat o událostech z listopadu 1989 se svými třídními profesory, kteří se často těchto akcí jako studenti účastnili.

Ve čtvrtek už probíhal projektový den, jak jej známe z minulých let. Do školy bylo pozváno několik osobností, které byly nějak zapojeny do sametové revoluce, případně zkoumají, co přesně se tenkrát dělo. Tito lidé si pro nás připravili besedy. Pozvání přijal současný člen Rady Libereckého kraje, přímý účastník demonstrací a jeden z lidí, kteří zakládali Občanské fórum MUDr. Přemysl Sobotka, jeho přednášku dobovými fotografiemi doplnil pan Milan Drahoňovský; přednášel bývalý poradce prezidenta Václava Havla PhDr. Jan Šolc; svůj pohled prezentovala zástupkyně koordinátorky občanských aktivit v Libereckém kraji paní Markéta Červinková; dcera přímého účastníka událostí 17. listopadu 1939 RNDr. Danuše Dvořáková vyprávěla o zavření českých vysokých škol nacisty a také o vlivu těchto událostí při revoluci o 50 let později; životopisy Václava Havla a Gustáva Husáka porovnal absolvent doktorandského studia Ústavu pro soudobé dějiny Filosofické fakulty UK Mgr. Michal Macháček Ph.D.; ekonomiku „Husákovy éry“ a po roce 1989 srovnával ekonom pan Ladislav Tajovský; dorazil i pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Čeněk Pýcha a měli jsme možnost povídat i s dalším účastníkem demonstrací v listopadu 1989 RnDr. Jiřím Melounem. Každý ze studentů se přihlásil na dvě besedy s pozvanými lidmi. Každý z pozvaných nám předal krom jiného nějakou myšlenku, kterou by si měli do budoucna pamatovat.

S tématem projektových dnů ladila i výzdoba školy. Na chodbách jsme si mohli přečíst nejrůznější socialistická hesla, vylepeny zde byly i fotografie z demonstrací a nástěnky pokrývaly nejrůznější plakáty.

„Mám radost, že se škola zapojila a udělala nám takhle zajímavý program. Domnívám se, že studenti by měli vědět, jaký byl život před 30 lety, a měli by být vděční za to, jaký je teď. Za tyto 2 dny jsem si leccos uvědomil a spoustu jsem se toho dozvěděl, ať už skrze dokumenty nebo přímou konfrontací s pamětníky,“ říká k projektu student třetího ročníku Tomáš Hejkal. Myslím, že s tímto názorem souhlasí většina z nás.

Patrik Fišer, žák 3. A