Počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku pro školní rok 2020/21

 

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace


 

Sdělení ředitele školy o počtu přijímaných uchazečů do prvního ročníku
obor vzdělání  79-41-K/41 – gymnázium (všeobecné čtyřleté)

pro školní rok 2020/21

 

V souladu s § 60 odst. 2b a 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, stanovuji pro školní rok 2020/21 počty přijímaných uchazečů takto:

Pro obor vzdělání  79-41-K/41 – gymnázium (všeobecné čtyřleté) se přijímá 60 uchazečů, a to podle jednotných kritérií, která stanoví ředitel školy.

Podrobná kriteria přijímacího řízení u oboru vzdělání 79-41-K/41 a vyhlášení 1. kola přijímacího řízení sdělí ředitel školy v souladu s §60 odst. 2a a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, nejpozději do konce ledna tohoto školního roku.

Informace týkající se přijímání žáků doporučujeme sledovat webové stránky Gymnázia U Balvanu (www.gymjbc.cz – Přijímací zkoušky), kde jsou podrobnosti k přijímacímu řízení pravidelně aktualizovány, nebo se můžete obrátit přímo na nás – rádi Vám požadované informace poskytneme na telefonním čísle 483 320 086 a 774 320 086 nebo Vaše dotazy zodpovíme při osobním jednání.

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete také na www.edulk.cz

Termín konzultačního odpoledne k přijímacím zkouškám (čtyřletý obor): pro všechny zájemce ve středu 5. února 2020 od 15 hodin

 

V Jablonci nad Nisou dne 13. ledna 2020

Mgr. Jiří Kozlovský
ředitel školy