Provoz školy od 16. 3. 2020 do odvolání

 

Vážení žáci, vážení rodiče,

současná epidemiologická situace a předpokládaný výhled do několika příštích týdnů umožňuje jediný způsob vzdělávání žáků, a to distančním způsobem.

Z tohoto důvodu vydává Gymnázium U Balvanu následující pokyny a informace. Jsou určeny žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům školy.

Žáci

Až do odvolání je škola pro žáky uzavřena. Nelze vydávat potvrzení o studiu ani jiná potvrzení, nelze poskytovat informace osobním stykem.

Vzdělávání žáků distančním způsobem bude zaměřeno nejen na opakování již probraného učiva, ale i na nové učivo a toto učivo bude muset být následně vhodnou formou ověřeno a hodnoceno.

Učitelé

Pedagogičtí pracovníci budou dne 16. 3. informováni o způsobech výuky a hodnocení žáků. Z preventivních důvodů budou učitelé koordinovat a vést výuku žáků z domova, a to až do zmírnění či ukončení mimořádných opatření a mimořádné situace.

Pro fungování výše uvedených opatření je nezbytná spolupráce učitelů, žáků i rodičů. Za tuto součinnost všem děkuji a věřím, že tato mimořádná situace neovlivní zásadním způsobem rozsah vzdělávání v tomto školním roce.

Všem přeji pevné zdraví a dostatek síly ke zvládnutí současné složité situace.

 

Bližší pokyny pro žáky a rodiče:

Vyučující budou s minimální frekvencí jednou týdně předávat prokazatelně žákům materiály k vzdělávání, provádět kontrolu, případně hodnocení a vést evidenci předávaných a zkontrolovaných materiálů.

Pomocí komunikačního systému Komens v portálu Bakaláři budou žáci informování o umístění výukových materiálů (Bakaláři, e-mail, nasdílené soubory na disku Google, facebook, vlastní webové stránky vyučujícího apod.). V materiálech žáci naleznou podporu pro distanční výuku a informace k ověření a hodnocení.

Do komunikačního systému Komens se přihlásíte z nainstalované aplikace Bakaláři na mobilních telefonech (je nutná nová verze Bakalářů nebo alespoň odhlášení a opětovné přihlášení ve starší verzi) nebo na adrese gymjbc.bakalari.cz.

Je povinností žáků plnit zadané úkoly v rámci samostudia v termínu a rozsahu, které byly určeny vyučujícím.

V případě technických problémů neprodleně kontaktujte zástupce ředitele na adrese gymnazium@gymjbc.cz nebo na tel. 724 135 830.

Přítomnost vedení školy ve škole pro případ nezbytných dotazů:

Po – Pá:        7:30 – 14:30

e-mail:           gymnazium@gymjbc.cz, kozlovsky.jiri@gymjbc.cz

Telefon         774 320 086

 

Mgr. Jiří Kozlovský
ředitel školy