Úřední hodiny – přijímací řízení

Příjímací řízení – převzetí rozhodnutí o nepřijetí, podání žádosti o nové rozhodnutí

17. a 18. 6. 2020 7:00 – 16:00 hod.

Přijímací řízení – zápisové lístky, podání žádosti o nové rozhodnutí

17. a 18. 6. 2020 7:00 – 16:00 hod.
19. 6. 2020 7:30 – 11:30,
13:30 – 15:00 hod.
22. – 25. 6 2020 7:30 – 11:30,
13:30 – 15:30 hod.
26. 6. 2020 7:30 – 11:30 hod.

Přijímací řízení – zápisové lísky

29. 6 – 3. 7. 2020 7:30 – 11:30,
12:30 – 15:00 hod.