Mimořádná organizační opatření týkající se výuky od 1. 9. 2020