Nově od září 2020

Během hlavních prázdnin bylo zrekonstruováno sociální zařízení v přístavbě a sociální zázemí ve školní jídelně. Finanční prostředky na rekonstrukci (ve výši 529 920,- Kč s DPH) poskytl zřizovatel školy, tedy Liberecký kraj.

Dále byla rozšířena kapacita studovny, a to o 8 míst. Finanční prostředky na pořízení nábytku (pracovní stoly v ceně 34 969,- Kč s DPH) věnovala o.p.s. Gymnázium Jablonec, židle byly pořízeny z provozního příspěvku školy.