Příspěvek do O.P.S.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace a o.p.s. Gymnázium Jablonec n. N.

V Jablonci nad Nisou dne 27. 11. 2020

Vážení rodiče,

jménem ředitele a správní a dozorčí rady Obecně prospěšné společnosti Gymnázium Jablonec nad Nisou (dále jen o.p.s.) Vám předem děkujeme za poskytnutí příspěvku do o.p.s. v rámci školního roku 20120/21.

Příspěvek do o.p.s. činí v letošním školním roce 500 Kč a lze jej zaplatit prostřednictvím Vašich děti, a to třídnímu učiteli.

Příspěvek prosíme uhradit nejpozději do 28. ledna 2021.

Do o.p.s. přispívám:                            ,- KčNepřispívám
Jméno žáka:Podpis rodiče:

Ing. Ivan Hanyš, předseda správní rady o.p.s.
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel o.p.s.