Úřední hodiny sekretariátu školy o vánočních prázdninách

Sekretariát školy bude pro nezbytné úřední úkony pro veřejnost otevřen takto:

Pondělí28. 12. 20209:00 – 11:00

Mgr. Jiří Kozlovský,
ředitel školy