Termíny maturitních zkoušek – jarní období 2021

Upozorňujeme, že uvedené termíny budou v blízké době aktualizovány – čekáme na přesné pokyny MŠMT!Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

Vyhlášení termínu maturitních zkoušek v jarním období

Školní rok 2020/21, školní – profilová maturitní zkouška

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a  vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
v y h l a š u j i  termíny jarních maturitních zkoušek (MZ) ve školní – profilové části MZ

Termíny maturitních zkoušek

  • Písemná práce z českého jazyka a literatury 22. dubna 2021
    Začátek zkoušky (administrace zkoušky) 10:00 hod.
  • Písemná práce z cizího jazyka anglický jazyk 26. dubna 2021
    Začátek zkoušky (administrace zkoušky) 10:00 hod.
  • Písemná práce z cizího jazyka německý a francouzský jazyk 27. dubna 2021
    Začátek zkoušky (administrace zkoušky) 10:00 hod.
  • Ústní maturitní zkoušky 17. – 21. 5. 2021

V Jablonci nad Nisou dne 20. 1. 2021

Mgr. Jiří Kozlovský,
ředitel školy