Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. 4. 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření MZ.

Žáků středních škol v Libereckém kraji se nová opatření netýkají. Nedochází tudíž ke změnám oproti předchozímu mimořádnému opatření.

28. 4. 2021
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy