Dodatek – Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-3

(Dodatek se týká – míněno pro žáky gymnázií – počtu opravných zkoušek ve společné části)

Žákovi, který je ve školním roce  2020/21 žákem posledního ročníku – v případě Gymnázia U Balvanu čtyřletého oboru – se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné části maturitní zkoušky na tři opravné zkoušky.

Žákovi, který neuspěl u zkoušky v řádném v termínu nebo se z této zkoušky řádně omluvil, je umožněno konat opravnou (nebo náhradní) zkoušku již v termínu od 7. do 9. 7. 2021 na spádové škole k tomu určené. Pokud se žák k této zkoušce v mimořádném termínu nedostaví, je automaticky omluven. Přihlášení k tomuto termínu je automatické a provádí ho CERMAT. V případě omluvené nepřítomnosti na řádném termínu zkoušky zajistí přihlášení žáka na náhradní termín škola.

30. 4. 2021
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy