Aktuální informace k přijímacímu řízení,

vyplývající z Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-4337/2021-8

1. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-43072/2020-3 ve znění pozdějších opatření, může konat v případě, že na stejné škole jeden z termínů nekonal, zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání.

Podmínkou konání zkoušky v náhradním termínu je povinnost potvrdit řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, že tuto zkoušku bude konat. Termín potvrzení je do 14. května 2021.

Uchazeč může ve školním roce 2020/21 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl přijat v prvním kole přijímacího řízení po konání zkoušky v náhradním termínu.

Zveřejněno dne 10. 5. 2021

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy