Informace MŠMT k organizaci výuky ve školách od 17. 5. 2021

V návaznosti na jednání vlády dne 10. 5.2021 bylo aktualizováno s účinností od 17. 5. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu ve školách a školských zařízeních.

Gymnázia U Balvanu se změny netýkají, výuka od 17. 5. 2021 pokračuje v nezměněné formě.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy