Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

Cermat zpřístupní výsledky jednotných přijímacích zkoušek dne 19. 5. 2021. Předpokládáme, že škola zveřejní po započtení dalších kritérií přijímacích zkoušek výsledky přijímacího řízení taktéž 19. 5. 2021, a to na webových stránkách školy a v listinné podobě na vstupních dveřích do hlavní budovy školy.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy