Pomaturitní rozloučení s letošními maturanty

V pondělí 14. června 2021 se do sborovny přišli rozloučit naši noví „absolventi“ – maturanti letošní 4. A.
Za příjemné rozloučení moc děkujeme. Všem přejeme úspěšné přijetí na VŠ a mnoho úspěchů v dalším vysokoškolském studiu!!!

Za fotodokumentaci patří díky Patriku Fišerovi.