Setkání s maturanty letošního 4. ročníku

S maturanty  jsme se rozloučili ve sborovně školy 14. a 16. 6. 2021. Děkujeme za hezká  slova, kterými zástupci obou tříd poděkovali vyučujícím, a také za dárky a občerstvení.

Mili maturanti, přejeme Vám  hodně zdaru do dalšího života a věříme, že se i Vy zařadíte mezi úspěšné absolventy Gymnázia U Balvanu.

Jiří Kozlovský, ředitel školy