Informace k pravidlům vstupu do školy podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 9. 7. 2021

Zaměstnanci, žáci, případně další osoby (zákonní zástupci) jsou povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech, které přesahují 12 hodin, případně 24 hodin u sousedních zemí.

Tyto osoby, pokud vstupují do školy, předloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo antigenního testu provedeného na veřejných odběrových místech. Test nesmí být starší 48 hodin u antigenního testu a 72 hodin u PCR testu.

Povinnost neplatí:

  • pro osoby s národním certifikátem o provedeném a dokončeném očkování proti COVID 19 (14 dnů po dokončení očkování a bez klinických příznaků.)
  • pro osoby, které prodělaly onemocnění COVID 19 (Doložené potvrzením lékaře, bez klinických příznaků.)

Doplňující informace:

  • Pokud se osoba vrací ze země s nízkým rizikem (zelená a oranžová), lze do školy vstoupit do doby vykonání testu pouze s respirátorem.
  • Osoba, která se vrací ze země s vysokým a velmi vysokým rizikem (červená a tmavě červená), do doby výsledku RT-PCR testu nesmí vstoupit do školy.
  • Osoba, která se vrací ze země s extrémním rizikem nákazy (černá), do doby výsledku druhého PCR testu nesmí vstoupit do školy.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy