Informace k provozu školy od 1.9.2021

vydané na základě doporučení MZ ČR a MŠMT ČR v souvislosti s prevencí před onemocněním COVID 19

Obecně platí:

 • dodržování pravidel osobní hygieny všemi osobami přítomnými ve škole,
 • ochrana dýchacích cest ve společných prostorách mimo dobu výuky a stravování,
 • průběžné poučení žáků o hygienických opatřeních a jejích dodržování,
 • zajištění úklidu podle odpovídajících hygienických pravidel,
 • zajištění dezinfekčních prostředků školou,
 • zajištění kontroly třetích osob vstupujících do školy,
 • zákaz vstupu osobám s příznaky onemocnění COVID 19 do školy,
 • izolace žáka s příznaky COVID 19 v samostatné místnosti,
 • výdej obědů a stravování ve školní jídelně v menších skupinách s více obědovými pauzami.

Příchod do školy 1. 9. 2021 a další opatření

 • Nevyžaduje se potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Neplatí žádná plošná omezení pro vstup žáků do školy.
 • Vstup do školy a pobyt ve škole se zakrytím dýchacích cest (nano-rouška, respirátor) ve společných prostorách školy vyjma přímé výuky.
 • Výjimkou jsou žáci, kteří lékařským potvrzením doloží, že roušku nemohou nosit, včetně specifikace, jakou jinou možnost ochrany dýchacích cest má žák mít.

Postup školy u osoby – žáka s příznaky onemocnění COVID 19:

 • žák s příznaky onemocnění při příchodu školy – je kontaktován zákonný zástupce, který žáka pokud možno bezodkladně vyzvedne ve škole. Zletilý žák okamžitě opustí školu,
 • žák s příznaky onemocnění během výuky – platí totéž – viz výše.

Zároveň zákonný zástupce / zletilý žák kontaktuje telefonicky praktického lékaře.

Osoby, které se před nástupem do školy vracejí z ciziny

– země s aktuálně vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy (neplatí pro osoby s ukončeným očkováním nebo osoby s prodělaným onemocněním COVID 19) se podrobí PCR testu takto:
nejdříve 5. a nejpozději 14. den po návratu z ciziny. Do výsledku testu je osoba v samoizolaci.

Testování žáků počínaje 1. 9. 2021

Škola bude žáky testovat antigenními testy, které obdrží zdarma, takto:
plošné preventivní testování v těchto termínech:
středa 1. 9. 2021,
pondělí 6. 9. 2021,
čtvrtek 9. 9. 2021.

Další testování proběhne podle výsledků získaných z plošného testování a podle tzv. lokálních ohnisek nákazy.

Výjimky z testování:

 • 14 dnů po dokončeném očkování,
 • po prodělané nemoci COVID 19 po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu,
 • po doložení negativního výsledku testu z odběrového místa.

Pokud se žák testování nezúčastní a zároveň nespadá do výjimek z testování, musí mít roušku či respirátor po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou konzumace potravin či nápojů, neúčastní se výuky tělesné výchovy ve vnitřních prostorách a platí pro něj zákaz zpěvu.
Během konzumace udržuje odstup alespoň 1,5 m od ostatních.

Organizace testování

Bude zachován stejný postup jako v předchozím školním roce.
Průběh testování a záznam výsledku zajistí vyučující první vyučovací hodiny za dodržení odpovídajících hygienických podmínek.
S těmito podmínkami budou seznámeni všichni vyučující.

18. 8. 2021
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy