Informace k provozu školy (testování žáků) od 13.9.2021

Na základě sdělení MŠMT ze dne 8. 9. 2021 neplatí ve školách povinnost zajištění screeningového testování žáků.

V případě zhoršení epidemické situace může být obnoveno toto testování ve vymezených regionech.

Pokud bude obnovena povinnost screeningového testování žáků ve školách, bude informace o zahájení testování předána školám s týdenním předstihem.

V Jablonci nad Nisou dne 9. 9. 2021

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy