Souhrnná informace pro žáky a jejích rodiče

(mimořádné opatření  MZČR s účinností od 30. 9. 2021)

Na základě mimořádného opatření MZ ČR platí od 30. 9. 2021:

Školní akce konané v rámci vzdělávání výlučně pro žáky školy je možné konat bez dokládání OTN (očkování, negativní test, prodělaná nemoc COVID 19) i tam, kde všeobecně platí, že provozovatel  musí OTN vyžadovat. To se týká v případě Gymnázia U Balvanu zejména kurzů a exkurzí. Škola ověří předem, zda provozovatel za těchto podmínek OTN skutečně nevyžaduje.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy