Nabídka biologického kroužku 2021/2022

Zajímají vás přírodní vědy? Chcete se dozvědět detaily a nová fakta, na která při hodinách nezbývá čas ani prostor? Pokud ano, tak by vás mohl zaujmout školní biologický kroužek. Zváni jsou zejména všichni studenti, kteří plánují řešit Biologickou olympiádu, korespondenční seminář Biozvěst a další vědomostní soutěže, vítáni jsou však i ti, kteří si jen chtějí rozšířit obzory od genetiky až po evoluční biologii a ekologii. Kroužek je zároveň vhodný i jako doplněk k přípravě na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na přírodovědné a lékařské VŠ. Hlubší biologické znalosti jsou výhodou, rozhodně však nejsou vyžadovány.

Kroužek probíhá každý pátek odpoledne (cca 13:45 – 14:30), preferována je pravidelná účast, je však možné příležitostně navštěvovat jednotlivé hodiny. Kromě pravidelných přednášek jsou součástí kroužku také občasná praktika a exkurze. Studentům bude zároveň poskytnuta možnost zapůjčení studijní literatury ze všech odvětví biologie, pro kroužek jsou navíc připravována vlastní skripta.

Pokud dojde ke zhoršení koronavirové situace a uzavření škol, je možné kroužek vést distanční formou (v podobě komentovaných prezentací a dobrovolných úkolů, po domluvě je možné provádět i online přednášky přes Google Meet).

V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Bezányiovou, studentku PřF UK, na emailu bezanylk@natur.cuni.cz