Příspěvky do O. P. S. Gymnázium Jablonec nad Nisou

Vážení rodiče,

jménem ředitele a správní a dozorčí rady Obecně prospěšné společnosti Gymnázium Jablonec nad Nisou (dále jen o.p.s.) Vám předem děkujeme za poskytnutí příspěvku do o.p.s v rámci školního roku 2021/22.

Ing. Ivan Hanyš, předseda správní rady o.p.s.                       Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel o.p.s.