Informace pro žáky a rodiče v souvislosti se závěry jednání vlády ČR

Mimořádná opatření platná od 25. 10. a 1. 11. 2021

Pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve škole neplatí výjimka daná rozestupem alespoň 1, 5m, neboť ve vnitřních společných prostorách školy platí přísnější podmínky. Výjimkou je případ, že by byl žák nebo zaměstnanec v místnosti sám.

Nadále platí, že přímá výuka probíhá bez povinnosti mít ochranu dýchacích cest s výjimkou neočkovaných učitelů –  ti musí ochranu dýchacích cest nosit i při výuce.

Zkracuje se doba platnosti testů:

  • u RT-PCR testu na 72 hodin,
  • u Ag testu na  24 hodin.

Hrazení testů na žádost ze zdravotního pojištění (Ag test 1 x za 7 dnů, PCR test 2x měsíc):

  • Osoby do dovršení 18 let věku.
  • Neočkované osoby, které doloží, že nemohou být ze zdravotních důvodů očkovány.
  • Osoby očkované pouze jednou dávkou očkovací látky, pokud tuto skutečnost doloží.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy