Odhlašování obědů ve školní jídelně!!!

Dobrý den!

Všichni strávníci, kteří nepůjdou z jakéhokoliv důvodu na oběd (nemoc, karanténa, …), si musí oběd včas ve školní jídelně odhlásit. Nezapomeňte!!!

Odhlašování obědů 

Lze uskutečnit prostřednictvím uvedeného telefonní čísla nejpozději do 7.00 hodin dne, kdy má být oběd vydán. 
E-mailovou adresu používejte pouze pro odhlašování obědů. Odhlašování obědů nelze uskutečnit pomocí SMS – zpráv.

Jiřina Malá, vedoucí školní jídelny
Telefon: +420 722 657 866
E-mail: sjgym@seznam.cz