Pozvánka na třídní schůzky – 16.11.2021

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
Telefon: 483320086, 774320086  e-mail: gymnazium@gymjbc.cz


Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 16. listopadu 2021.

Program schůzek je zaměřen na hodnocení výsledků vzdělávání na konci 1. čtvrtletí a na další informace týkající se jednotlivých tříd, provozu školy a hospodaření o.p.s. Gymnázium Jablonec n. N.

Třídní schůzky začínají 16:30 hodin, od 17:00 do 18:30 můžete navštívit jednotlivé vyučující a získat podrobnější informace o prospěchu Vašich dětí, případně projednat další záležitosti týkající se jejich vzdělávání.

Součástí třídních schůzek bude volba dvou členů školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky školy. Jména kandidátů budou zveřejněna na webu školy v souladu se sdělením ředitele školy ze dne 20. 9. 2021 (viz webové stránky školy) po ukončení lhůty na podávání návrhů, tj. po 1. 11. 2021.

Třídní schůzky můžete využít k předání příspěvku do o.p.s. Gymnázium Jablonec třídnímu učiteli.

V souvislosti s aktuální epidemickou situací je nezbytné mít ve vnitřních prostorách školy odpovídající ochranu dýchacích cest. Dezinfekce rukou je k dispozici ve vstupní chodbě školy a dále ve všech patrech budovy. Osoby s respiračními onemocněními do  budovy vstoupit nemohou.

Těšíme se na setkání s Vámi.

V Jablonci nad Nisou dne 2. 11. 2021
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy