Volba členů nové školské rady

Na základě nominací zákonných zástupců a zletilých žáků školy došlých ve stanoveném termínu do 1. 11. 2021 sděluji jména kandidátů, o jejichž zastoupení ve školské radě rozhodnou zákonní zástupci a zletilí žáci volbou v úterý 16. 11. 2021 na třídních schůzkách. Zletilí žáci školy mají možnost volby dne 16. 11. 2021 i době úterního vyučování o přestávkách od 8.45 do 13:55 hod.

Nominovaní kandidáti:

  • Mgr. Hana Antonínová Hegerová
  • Ing. René Gubančok, MBA

Nominovaní kandidáti budou stručně představeni třídními učiteli v úterý 16. 11. 2021 na třídních schůzkách před volbou do školské rady a zletilým žákům před dnem volby do školské rady.

Mgr. Jiří Kozlovský
ředitel školy