Aktuální informace – proticovidová opatření

Aktuální informace vztahující se k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, vydanému dne 10. 11. 2021

Výjimka z povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest se vztahuje na žáky, pokud jejich počet nepřesáhne při vzdělávání (např. ve třídě či jiných společných vnitřních prostorách) 50. Do celkového počtu se nezapočítávají vyučující nebo externí lektoři, pokud splňují již dříve platná pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Platnost nařízení: od 15. 11. 2021

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy