Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady proběhly v dvou termínech:

volba dvou členů za pedagogické pracovníky                      9. 11. 2021,

volba dvou členů za zákonné zástupce a zletilé žáky           16. 11. 2021.

Zvolení byli:

za pedagogické pracovníky               Mgr. Zuzana Vojířová,

                                                           Mgr. Věra Lanková,

za zákonné zástupce a zletilé žáky:   Mgr. Hana Hegerová Antonínová,

                                                           Ing. René Gubančok, MBA.

Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady byl vyhotoven v listinné podobě. Je uložen v ředitelně školy a lze se s ním podrobně seznámit.

V Jablonci nad Nisou dne 18. 11. 2021

Jiří Kozlovský, ředitel školy