Nouzový stav a krizová opatření v souvislosti s činností škol

Na základě sdělení MŠMT ze dne 26. 11. 2021 krizové opatření pro školy nic nemění.

1. Platí stále tytéž výjimky uvedené ve sdělení ředitele školy dne 22. 11. 2021.

2. Platí stejné podmínky pro dokládání bezinfekčnosti ve školách.

3. Nemění se pravidla plošného testování žáků ve školách.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy