Informace k testování žáků školy od 3. 1. 2022

Počínaje 3. 1. 2022 se na základě změny mimořádných opatření MZ ČR testují AG testem všichni žáci školy bez ohledu na ukončené očkování nebo prodělanou nemoc Covid 19.

Podle aktuálních informací budou žáci testování 2 x týdně (pondělí a čtvrtek), a to do 16. 1. 2022.

Od 17. 1. 2022 budou všichni žáci testování 1x týdně, a to vždy v pondělí. Pokud bude prvním dnem vyučování v daném týdnu jiný den, pak v tento den.

Pokud se žák odmítne testování podrobit, platí pro něj zpřísněná režimová opatření – nošení ochranného prostředku dýchacích cest i během výuky.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy