Pozvánka na „Den otevřených dveří“ – čtvrtek 6. ledna 2022

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

naším cílem je zprostředkovat Vám pokud možno přímý kontakt se školou a jejím životem. Proto pořádáme den otevřených dveří přímo ve škole, a to dne 6. ledna 2022 od 16:30 hodin. Pokud by vývoj onemocnění Covid 19 vedl k nárůstu nemocných, zastavil se trend v poklesu počtu nemocných nebo by to mimořádné vládní opatření neumožňovalo, je připravena on-line verze dne otevřených dveří. Tato verze je určena i těm z Vás, kteří se dne otevřených dveří nebudete moci zúčastnit.

Bližší informace k organizaci dne otevřených dveří zveřejníme na webu školy nejpozději 4. 1. 2022.

Pro návštěvníky dne otevřených dveří platí níže uvedená opatření:

do budovy školy může vstoupit osoba,
která byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
nebo osoba, která  prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2  neuplynulo více než 180 dní.  

Všichni účastníci dne otevřených dveří musí mít odpovídající ochranný prostředek dýchacích cest.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy