Informace pro rodiče a žáky – přijímací řízení

Před odevzdáním přihlášky:

 • vyzvedněte si  přihlášku (vydá ZŠ, viz také www.edulk.cz  –  elektronická verze přihlášky),
 • nechte si na ZŠ potvrdit údaje na přihlášce,
 • k přihlášce připravte další dokumenty rozhodné pro přijímací řízení (požadavky najdete u jednotlivých škol v kriteriích pro přijímací řízení),
 • zvolte příslušný termín zkoušek, pro každou ze dvou vybraných škol jiný,
 • přihlášku podepište – žák jako uchazeč a rodič jako zákonný zástupce,
 • na ZŠ si vyzvedněte zápisový lístek.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 1. 3. 2022 příslušné střední škole.

Na formulář přihlášky zaznamenejte obě vybrané školy v pořadí podle zvoleného termínu přijímacích zkoušek.

Po odevzdání přihlášky:

 • pozvánku k přijímací zkoušce zašleme nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek,
 • součástí pozvánky budou i jednotná kriteria a další informace týkající se průběhu přijímacího řízení a termínů, kdy lze vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí ve škole a kdy se lze seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí.

Po přijímacích zkouškách:

 • Pro přijetí je nezbytné odevzdat škole Zápisový lístek.
 • Právně plnohodnotným sdělením o přijetí je zveřejněný seznam přijatých na webu školy a na přístupném místě ve škole nebo změna rozhodnutí, pokud bude vyhověno odvolání.
 • Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte nejlépe osobně a co nejdříve. Rozhodnutí lze vydat pouze zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce. Pokud si rozhodnutí nevyzvednete osobně, bude Vám doručeno poštou do vlastních rukou.
 • Odvolání proti nepřijetí podejte ve lhůtě do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a adresujte jej řediteli střední školy. Formulář odvolání je možné vyplnit přímo na Gymnáziu U Balvanu.
 • Pokud se přijatý žák rozhodne nenastoupit, prosíme o vyplnění připraveného formuláře (vzor bude k dispozici i v elektronické podobě) – pomůžeme tak nabídnout uvolněná místa bez zbytečného čekání.