Den otevřených dveří – krátká videa

Naši studenti připravili pro všechny uchazeče o studium i pro všechny ostatní zájemce následující zajímavá videa:

odkaz na všechna videa (počínaje angličtinou)


Vážení uchazeči, vážení rodiče,
videa, která si můžete pustit na webových stránkách Gymnázia U Balvanu, jsou převážně prací našich žáků. Věřím, že z videí poznáte, že je práce bavila. Těší mě, že se naši žáci podílejí na prezentaci školy na veřejnosti a patří jim za to velké poděkování.

Jmenovitě děkuji realizačnímu týmu ve složení
Tomáš Fuchs, Tomáš Doktor, Šimon Houdek a Kristýna Šlechtová
a dalším 41 studentkám a studentům školy, kteří se podíleli na přípravě videí.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy