Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Aktualizace kritérií k 28. 1. 2022 (údaj o započtených vysvědčeních ze základního vzdělávání)

Počty přijímaných studentů