Informace pro rodiče a žáky v souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR

Platnost opatření: od 19. 2. 2022

 1. Končí screeningové testování žáků ve školách.
 2. Ruší se povinnost školy informovat KHS o pozitivním AG testu žáka.
 3. Škola neposkytuje KHS seznamy žáků v souvislosti s rizikovým kontaktem.
 4. Školy nejsou oprávněny předávat v souvislosti s bodem 2. a 3. osobní údaje žáků.
 5. Zákonní zástupci/zletilí žáci nejsou povinni hlásit škole pozitivní PCR test.
 6. Nadále platí, že žák s příznaky akutního infekčního onemocnění nemůže být vpuštěn do školy a nemůže se účastnit výuky.
 7. Nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy vyjma přímé účasti na výuce.
 8. Hromadné akce organizované školou, limit méně než 500 účastníků:  
  účast není podmíněna OTN (očkování-testování-prodělaná nemoc).
  Týká se například: exkurze, výlety, třídní schůzky, konzultační odpoledne pro uchazeče, společenské akce (divadlo, koncert apod.)
 9. Ruší se omezení v provozu školní jídelny – není omezen počet osob u stolu, obědové přestávky se vracejí do režimu podle organizačního řádu školy.

V Jablonci nad Nisou dne 10. 2. 2022

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy