Informace pro účastníky konzultačního odpoledne k přijímacím zkouškám.

Termín: 9. 3. 2022, od 15:00 hod.

Pro účast na konzultačním odpoledni je nezbytná ochrana dýchacích cest (rouška nebo respirátor) ve společných prostorách školy. V průběhu konzultace – tedy v učebně – není rouška nebo respirátor povinná/povinný.

Na konzultační odpoledne se není třeba registrovat.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy