Individuální konzultace pro 4. ročníky

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace


V souladu s metodickým sdělením MŠMT Č.j. 17742/2012 vypisuji na dny

 2. – 6. 5. a 9. – 13. 5. 2022

 individuální konzultace pro žáky 4. A a 4. B.

Konzultace se vypisují v rámci vyučovacích (maturitních) předmětů pro obě výše uvedené třídy, tak jak jsou předměty uvedeny v týdenním rozvrhu hodin.  Vzhledem k případným organizačním změnám v rozvrhu hodin doporučuji domlouvat konzultace předem a sledovat aktuální změny v rozvrhu.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy