Aktuální informace ze školní jídelny

Informace  pro strávníky, kteří platí obědy přes bankovní účty:

Od září 2022 prosíme o navýšení finančního limitu při platbě přes sporožiro na 1 500 Kč!!!
Platba za obědy probíhá vždy k 15. dni v následujícím měsíci! (Platba za obědy v měsíci září tedy proběhne k 15. říjnu.)

Nezapomeňte, prosím, finanční limit na Vašich účtech včas (od 1. 9. 2022) navýšit!!!