Sdělení k provozu školy od 1. 9. 2022

Vzhledem ke zpoždění stavebních prací (projekt Školy bez bariér) bude do konce září 2022 žákovský
vchod
z bezpečnostních důvodů uzavřen.

Vstup do školy a odchod z ní: hlavním vchodem budovy.


Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy