Školní jídelna – aktuální informace

Vážení strávníci vzhledem k rostoucím cenám potravin, vzhledem k navyšování cen elektrické energie, plynu, vody a dalších režijních nákladů jsme nuceni přistoupit od 1. 9. 2022 k navýšení cen obědů (viz. vyhláška č. 107/2005 Sb.).

Cena 1 oběda pro žáka (ve věku 15 a více let) bude činit 60,- Kč.

  • Zároveň s tím se tedy zvýší i norma na potraviny tak, abychom Vám i nadále mohli připravovat pestrý a hodnotný jídelníček.

Jiřina Malá,
vedoucí školní jídelny