Louda_martin

Maturitní zkoušky – organizační poznámky

Organizační poznámky a sdělování výsledků: Pokud žák odevzdal seznam literárních děl již do 31. března 2020, může jej změnit (ale nemusí, tento úkon zůstává v platnosti) a odevzdat nový seznam přímo vyučujícímu českého jazyka a literatury do 18. května 2020. Žáci s úpravami průběhu zkoušek mají navýšený čas podle posudku ŠPZ a případně stanoveny další pomůcky …

Maturitní zkoušky – organizační poznámky Pokračovat ve čtení »

Konzultace maturantů

V pondělí 11. 5. 2020 se maturanti Gymnázia U Balvanu vrátili za zpřísněných hygienických podmínek po dvouměsíční pauze opět do školy. Přestože je účast na konzultacích k maturitním předmětům dobrovolná, využila této možnosti velká část naší maturitní třídy. Konzultace probíhají podle speciálního rozvrhu, v menších skupinách žáků nebo individuálně a v omezeném počtu učeben. Konzultace žáků jsou naplánovány do …

Konzultace maturantů Pokračovat ve čtení »

Organizační a hygienická opatření školy v době konzultací maturitního ročníku

Od 11. 5. 2020 umožní škola žákům čtvrtého ročníku skupinové konzultace k maturitním předmětům. Konzultace se budou konat podle speciálního rozvrhu, konzultace mimo tento rozvrh nebudou možné. V souladu s pokyny MŠMT se mohou konzultace zúčastnit žáci, kteří potvrdí čestným prohlášením bezinfekčnost a bezrizikovost ve výčtu onemocnění, která jsou v čestném prohlášení uvedena. Konzultace budou probíhat v určených učebnách, a …

Organizační a hygienická opatření školy v době konzultací maturitního ročníku Pokračovat ve čtení »

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020, hodnocení žáků v maturitním ročníku

(zpracováno podle vyhlášky č. 211/2020 Sb. a Metodického pokynu MŠMT) Tzv. zásahem vyšší moci nebude možné zcela naplnit školní vzdělávací program (ŠVP) školy a dodržet některá ustanovení školního řádu. Hodnocení žáků ve 2. pololetí bude proto vycházet z těchto podkladů: Podklady, které vyučující získal v období, kdy probíhala pravidelná školní docházka, v případě Gymnázia U Balvanu se jedná …

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020, hodnocení žáků v maturitním ročníku Pokračovat ve čtení »

Změny v organizaci a rozsahu maturitní zkoušky – školní rok 2019/20

(Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ze dne 27. 3. 2020) 1. Zahájení maturitní zkoušky Pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do …

Změny v organizaci a rozsahu maturitní zkoušky – školní rok 2019/20 Pokračovat ve čtení »

Důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy

(Převzato z metodického materiálu MŠMT ze dne 27. 3. 2020) Přijímací zkoušky Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín stanoví ministerstvo. Obsah a forma zkoušky Obsah a forma zkoušky zůstávají zachovány tak, aby odpovídaly rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Nemění se kritéria …

Důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy Pokračovat ve čtení »

Dopis děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze pro budoucí studenty Fakulty strojní ČVUT v Praze

Vážené studentky a Vážení studenti maturitních ročníků, pokud  uvažujete o studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, je pro Vás určen  dopis děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Michaela Valáška. Dopis děkana  Fakulty strojní ČVUT budoucím studentkám a studentům: https://www.facebook.com/notes/strojarnacz/dopis-d%C4%9Bkana-fakulty-strojn%C3%AD-%C4%8Dvut-budouc%C3%ADm-studentk%C3%A1m-a-student%C5%AFm/3114627768568036/  https://www.fs.cvut.cz/aktuality/1295-212/dopis-dekana-fakulty-strojni-cvut-budoucim-studentkam-a-studentum/ Ing. Kristýna Čermáková Fakulta strojní ČVUT v Praze PR a propagace Technická 4 160 00 Praha 6 Mobil: 777723603 https://www.fs.cvut.cz/