O škole

Dodatek – Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-3

(Dodatek se týká – míněno pro žáky gymnázií – počtu opravných zkoušek ve společné části) Žákovi, který je ve školním roce  2020/21 žákem posledního ročníku – v případě Gymnázia U Balvanu čtyřletého oboru – se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné části maturitní zkoušky na tři opravné zkoušky. Žákovi, který neuspěl u zkoušky …

Dodatek – Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-3 Pokračovat ve čtení »

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. 4. 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření MZ. Žáků středních škol v Libereckém kraji se nová opatření netýkají. Nedochází tudíž ke změnám oproti předchozímu mimořádnému opatření. 28. 4. 2021Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy