Jídelna

Kontakt

Jiřina Malá, vedoucí školní jídelny
Telefon: +420 722 657 866
E-mail: sjgym@seznam.cz

 

Odhlašování obědů 

Lze uskutečnit prostřednictvím uvedeného telefonní čísla nejpozději do 7.00 hodin dne, kdy má být oběd vydán. E-mailovou adresu používejte pouze pro odhlašování obědů. Odhlašování obědů nelze uskutečnit pomocí SMS – zpráv.

 


Platby obědů za prosinec 2023

Třída Cena 1 oběda Počet obědů Cena celkem
1. ročníky 60 Kč 15 900 Kč
2. – 4. ročníky 60 Kč 16 960 Kč

Třídy 1. AB se 13. 12. 2023 zúčastní exkurze do Prahy.

Třída 1. A  – charita (srdíčkový den) – 5. 12. 2023 – výdej obědů do 13:30 (nebo možnost odhlášení obědu den předem),
třída 1. B  – charita (srdíčkový den) – 7. 12. 2023 – výdej obědů do 13:30 (nebo možnost odhlášení obědu den předem),.

Studenti, kteří jedou ve středu 13. 12. 2023 na vánoční trhy do Německa, si musí obědy odhlásit nejpozději 12. 12. 2023 do 14:00 hodin!!!

Obědy mohou studenti zaplatit v kanceláři školní jídelny ve čtvrtek 30. listopadu 2023 od 7:30; ve stejném čase lze vyzvednout stravenky žáků, kteří platí obědy prostřednictvím bankovních účtů!

Při placení obědů si, prosím, připravte finanční částku přesně (v dané výši)!


Informace  pro strávníky, kteří platí obědy přes bankovní účty:
Od září 2022 prosíme o navýšení finančního limitu při platbě přes sporožiro na 1 500 Kč!!!
Platba za obědy probíhá vždy k 15. dni v následujícím měsíci! (Platba za obědy v měsíci září tedy proběhne k 15. říjnu.)

 


Alergeny

Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle (viz.  legislativa: EU – 2000/13 do 13.12.2014 a 1169/2011 EU článek 21. ČR – vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin).

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat.

Bližší informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví vedoucí stravování.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

 
 
 
 listopad