Jídelna

Kontakt

Jiřina Malá, vedoucí školní jídelny
Telefon: +420 722 657 866
E-mail: sjgym@seznam.cz

 

Odhlašování obědů 

Lze uskutečnit prostřednictvím uvedeného telefonní čísla nejpozději do 7.00 hodin dne, kdy má být oběd vydán. E-mailovou adresu používejte pouze pro odhlašování obědů. Odhlašování obědů nelze uskutečnit pomocí SMS – zpráv.

 


Platby obědů za červen 2021

Ročník  Počet obědů  Cena 1 obědu Celková cena
 1.  – 3. ročník 20 50 Kč 1 000 Kč

Placení obědů 1. – 3. ročník – v pondělí 31. 5. 2021 od 8:30 do 13:30 hodin!

Platby obědů v měsíci červnu jen v hotovosti!!!
Platby převodem přes bankovní účet nejsou zatím umožněny!

 


Alergeny

Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle (viz.  legislativa: EU – 2000/13 do 13.12.2014 a 1169/2011 EU článek 21. ČR – vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin).

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat.

Bližší informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví vedoucí stravování.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

 
 
 
 50