Školská rada

Informace nejsou aktuální.

Složení školské rady při Gymnáziu U Balvanu (funkční období od 1/2012)

Předseda školské rady: Mgr. Jiří Rudolf (zřizovatel)
Členové školské rady: Ing. Eva Kotková (zřizovatel)
  Mgr.
Romana Hlaváčková
 (rodiče,
zletilí žáci)
  Michal
Radosta
 (rodiče, zletilí
žáci)
  Mgr. Petr Kvoch (škola)
  Mgr. Zuzana Vojířová  (škola)

Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně, v případě Gymnázia U Balvanu vždy před koncem školního roku (červen) a před odevzdáním výroční zprávy (říjen). Termíny dalších jednání stanoví školská rada podle aktuální potřeby a v rámci svých kompetencí.