Školská rada

Složení školské rady při Gymnáziu, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16:

Předseda školské rady:Mgr. Věra Lanková(škola)
Členové školské rady:Mgr. Jiřina Zahradníková, Ph.D(zřizovatel)
 Mgr. Radim Šikola(rodiče, zletilí žáci)
 Mgr. Hana Hegerová Antonínová(rodiče, zletilí žáci)
 Ing. René Gubančok, MBA(rodiče, zletilí žáci)
 Mgr. Zuzana Vojířová(škola)

Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně, v případě Gymnázia U Balvanu vždy před koncem školního roku (červen) a před odevzdáním výroční zprávy (říjen). Termíny dalších jednání stanoví školská rada podle aktuální potřeby a v rámci svých kompetencí.