Učební plány

skupina 1 – německý jazyk, skupina 2 – francouzský jazyk

Předmět:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura4334
Anglický jazyk (skupina 1)4333
Anglický jazyk (skupina 2)4433
2. cizí jazyk – německý (skupina 1)4433
2. cizí jazyk – francouzský (skupina 2)4444
Matematika3543
Informatika a výpočetní technika
Dějepis (skupina 1)2222
Dějepis (skupina 2)232
Základy společenských věd2222
Fyzika (skupina 1)32,522
Fyzika (skupina 2)2,52,521,5
Chemie (skupina 1)2,52,522
Chemie (skupina 2)2,52,521,5
Biologie (skupina 1)32,522
Biologie(skupina 2)2,52,522
Zeměpis222
Estetická výchova (hudební, výtvarná)22
Tělesná výchova2222
Volitelný předmět A22
Volitelný předmět B22
Volitelný předmět C2
Volitelný předmět D4
Celkem (skupina 1)33,5 *32,5 *33 **33 **
Celkem (skupina 2)32,5 *34,5 *34 **31 **

Volitelný předmět A
– informatika uživatelská, informatika odborná

Volitelný předmět B
– anglická konverzace, francouzská konverzace, německá konverzace, deskriptivní geometrie

Volitelný předmět C
– seminář společenskovědní, aplikovaná matematika, seminář biologicko-chemický

Volitelný předmět D
– 2 semináře z nabídky: biologický, dějepisný, fyzikální, chemický, literární, matematický, společenskovědní

Nepovinné předměty
* PCMn (Praktická cvičení z matematiky) – 2 hodiny týdně v 1. ročníku (podle úrovně)
* PCČj (Praktická cvičení z českého jazyka) – 1 hodina týdně v 2. ročníku (podle úrovně)
** nepovinné předměty ve 3. a 4. ročníku – 2 hodiny týdně: L (latina), AKn (Anglická konverzace), Spn (Španělský jazyk), Nkn (Německá konverzace), VVn (Výtvarná výchova)